Termini treninga

Ponedeljak: 19:30 – 20:30

Sreda: 18:30 – 19:30

Petak: 18:30 – 19:30

Info

Trener: Saša Čolović

Kontakt telefon: 064 220 6956

Gde se škola tačno nalazi?