Termini treninga OŠ “Oslobodioci Beograda”

Utorak: 18:30 – 19:30

Četvrtak: 18:30 – 19:30

Subota: 10:00 – 11:00

Info

Trener: David Laković

Kontakt telefon: 064 466 4004

Gde se škola tačno nalazi?